pollપોલ
દુનિયાના ટોપ-10 પ્રદૂષિત શહેરોમાં ભારતના ત્રણ શહેર છે. તમે શું માનો છો?
આના માટે જનતા જ જવાબદાર છે
53%
સરકાર જવાબદાર છે, પગલાં લેવા જોઈએ
41%
આ તો કુદરતી છે, કોઈનો વાંક નથી
6%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે