pollપોલ
લગ્નજીવનના બે દાયકા પછી કોઈ દંપતી ડિવોર્સ લે તો આ અંગે તમે શું વિચારો છો?
રોજના કંકાસ કરતાં અલગ થઈ જવું સારું.
31%
બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને સમાધાન કરવું જોઈએ.
69%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે