pollપોલ
મનપાની સ્કૂલો નબળા વિદ્યાર્થીઓને એક કલાક વધુ ભણાવશે, તમે શું માનો છો?
આનાથી સ્ટુડન્ટ્સને ફાયદો થશે
51%
આનાથી સ્ટુડન્ટ્સને ફાયદો નહીં થાય
15%
એકવાર પ્રયોગ કર્યા પછી સાચી ખબર પડે
34%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે