pollપોલ
કેદારનાથનો યાત્રા માર્ગ પ્રથમ વખત પગે ચાલતા જતા યાત્રીઓથી જામ છે. તમને શું લાગે છે?
આ સરકારી અવ્યવસ્થાઓનું કારણ છે
18%
લોકોએ બુકિંગ વગર મુસાફરી ન કરવી જોઈએ
26%
બે વર્ષ પછી શરૂ થયેલી યાત્રાના કારણે ભીડ વધી ગઈ
56%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે