pollપોલ
દિલ્હીની ઘટનામાં નવો વળાંક આવ્યો છે, તમે શું માનો છો?
આ અકસ્માત નહીં, હત્યા હોય એવું લાગે છે
42%
ઘટના પહેલાં કાંઈક તો થયું જ હશે
32%
કંઈ કહી શકાય નહીં, તપાસમાં બહાર આવશે પછી જ ખબર
26%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે