pollપોલ
જીતનરામ માંઝીએ દેશમાં ધાર્મિક જુલૂસ પર પ્રતિબંધ લગાવવાની માગ કરી છે, તમે શું કહેશો?
ચર્ચામાં રહેવા માટે નિવેદન આપતા રહે છે.
20%
યોગ્ય કહી રહ્યા છે, વિચાર કરી શકાય છે.
25%
ધાર્મિક જુલૂસના નામ પર રાજકારણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
32%
આવા નેતાઓને વધુ સિરિયસ ન લેવા જોઈએ.
22%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે