pollપોલ
ટાર્ગેટ કિલિંગના કારણે ઘાટીમાંથી ફરી કાશ્મીરી પંડિતોનું પલાયન શરૂ થઈ ગયું છે, તમે શું કહેશો?
કાશ્મીરી પંડિતોનું પલાયન રોકવા માટે સરકાર પગલાં લે.
41%
આ હિન્દુઓને કાશ્મીરમાંથી કાઢવાનું ષડયંત્ર છે.
55%
ઘાટીમાંથી આ પ્રકારનું પલાયન સામાન્ય વાત છે.
4%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે