pollપોલ
એસ.ટી.ની સ્થિતિને સુધારવી હોય તો શું કરવું જોઈએ? તમે એ વિશે શું કહેવા માગો છો?
ખાનગીકરણ કરી દેવું જોઈએ.
36%
વહીવટી માળખામાં ધરખમ સુધારા કરવા જોઈએ.
41%
જનતા પાસેથી સૂચનો મગાવી એના પર કામ કરવું જોઈએ.
23%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે