pollપોલ
પાકિસ્તાનમાં કફોડી સ્થિતિને જોતા ઓછી ચા પીવા મુદ્દે મંત્રીની એક સલાહ વિશે તમે શું કહેશે?
આ નિવેદન પાકિસ્તાનના ગંભીર આર્થિક સંકટ પર છે
23%
પાકિસ્તાન ધીરે-ધીરે શ્રીલંકા બની રહ્યું છે
18%
પાકિસ્તાનની આ સ્થિતિનું કારણ ચીની લોન છે
32%
પાકિસ્તાની સરકારોની ખરાબ નીતિ જવાબદાર
27%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે