pollપોલ
જ્વેલર્સ કંપનીઓની જાહેરાત બાદ વિવાદ ઊભો થાય છે, તમે આ અંગે શું કહેશો?
જ્વેલર્સ કંપનીઓ જાણી જોઈને વિવાદ ઊભો કરે છે
38%
ઘણી વખત લોકો પણ ખોટો વિવાદ ઊભો કરે છે
22%
લોકોની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખીને એડ બનાવવી જોઈએ
40%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે