pollપોલ
વીડિયો બનાવવાની આ જીવલેણ ઘેલછા અંગે આપનું શું માનવું છે?
આ પ્રકારની એપ બંધ થવી જોઈએ
54%
વીડિયોને સંવેદનશીલ ગણાવીને પ્રતિબંધ કરવો જોઈએ
16%
સ્કૂલ-કોલેજમાં યુવાનોનું કાઉન્સેલિંગ થવું જોઈએ
29%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે