pollપોલ
કોરોનાના નવા કેસમાં મહારાષ્ટ્ર ફરી ટોપ પર આવી ગયું છે, આ અંગે તમે શું માનો છો?
કેસ વધવા એ ચિંતાજનક છે, રાજ્ય સરકાર ઝડપથી કોઈ પગલાં
33%
લોકોએ બેદરકારી ન રાખી સરકારની ગાઇડલાઇન્સનું પાલન કરવું જોઈએ.
47%
કંઈપણ થાય, કોરોનાની ચોથી લહેર નહિ આવે.
20%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે