pollપોલ
કાશીપુરા ગામના બાળકોને રોજ 4 કિ.મી ચાલીને સ્કુલે જવું પડે છે? આ અંગે તમે શું માનો છો?
સરકારે આ ગામના બાળકો માટે પુરતી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
38%
રાજ્યમાં હજી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ મજબુત બનાવવાની જરૂરિયાત છે.
9%
આવા તો ઘણા ગામ છે પરંતુ લોકો ફરિયાદ કરતા ખચકાય
53%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે