pollપોલ
રાજકોટમાં સર્જાયેલી દુષ્કર્મની ઘટના અંગે તમે શું વિચાર ધરાવો છો?
લોહીના સંબંધો તાર તાર થયા, કોઈના પર વિશ્વાસ રખાય નહીં
28%
યુવતીનો દોષ છે, આટલા વર્ષો સુધી સહન શા માટે કર્યું
45%
દોષિતોને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ
27%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે