pollપોલ
યુક્રેનથી પરત ફરેલા વિદ્યાર્થી માટે સરકાર FMGL act-21માં ફેરફાર કરી શકે છે, આ અંગે તમે શું વિચારો છો?
સાચો નિર્ણય છે, આનાથી વિદ્યાર્થીને મદદ મળશે.
42%
ખોટો નિર્ણય છે, આનાથી ખોટો સંદેશ જશે.
12%
સરકારે આરોગ્ય સેવાઓમાં જોખમ ન લેવું જોઈએ.
29%
NEET પાસ નહીં કરનારા આનાથી નારાજ.
16%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે