pollપોલ
IPL પર ફરી કોરોનાનું જોખમ, દિલ્હીની સમગ્ર ટીમ ક્વોરન્ટીન, આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?
બાયો બબલ માત્ર કહેવા પૂરતું જ છે.
28%
દર્શકોની એન્ટ્રી બેન કરવી જોઈએ.
19%
IPLને રોકી દેવી જોઈએ.
12%
આ સામાન્ય વાત છે, IPL ચાલુ રાખવી જોઈએ.
41%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે