pollપોલ
કોરોના વેક્સિનના 100 કરોડ ડોઝ અપાયા પછી ભાજપ મેગા ઇવેન્ટ કરશે, શું આવું કરવું જોઈએ?
ભાજપે જ નહીં, બીજા પક્ષોએ પણ સામેલ થવું જોઈએ
19%
ઇવેન્ટ ના કરવી જોઈએ, આ રાજકારણ છે
26%
એવી ઇવેન્ટ થવી જોઈએ, જેનાથી વેક્સિનેશનને પ્રોત્સાહન મળે
55%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે