pollપોલ
પોલીસે વીરપુરમાં મતદારને માર માર્યો, તમે શું વિચારો છો?
પોલીસે કાયદાકીય પગલાં ભરવાની જરૂર હતી
34%
નિયમોનો ભંગ કરનાર સામે આવો જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ
13%
પોલીસે કરેલું આવું કૃત્ય ચલાવી ના લેવાય
42%
ચૂંટણી વખતે આવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે, આ નવું નથી
11%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે