pollપોલ
અમદાવાદમાં વધુ એક સિનિયર સિટિઝનની હત્યા થઈ, આ અંગે તમારે શું કહેવું છે?
અમદાવાદમાં હવે સિનિયર સિટિઝન સલામત નથી
47%
પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે, ડરવાની જરૂર નથી
30%
દેશનાં બીજાં શહેરો કરતાં અમદાવાદ વધુ સુરક્ષિત છે
22%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે