pollપોલ
ગુજરાતી યુવકે પાણી વિના ઉપયોગ કરી શકાય એવું શેમ્પૂ-ફેસવોશ તૈયાર કર્યું, આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?
સારી વાત છે, આનાથી હજારો લિટર પાણી બચશે.
66%
લોકોને આ વાત મનાવવી અઘરી પડશે.
9%
દરેકને પરવડે એવું હોય તો કામનું.
25%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે