pollપોલ
ત્રણેય બહેનોએ એક સાથે સુસાઈડ કર્યું, આ વિશે તમે શું કહેશો?
સુસાઈડ કોઈ સમસ્યાનું સમાધાન નથી.
43%
કોઈ સમસ્યા હતી તો પરિવારજનોને કહેવી જોઈએ.
40%
પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા પહેલાં કશું કહી ના શકાય
16%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે