pollપોલ
બાળકને મોબાઈલ આપવા અંગે તમારું શું માનવું છે?
મોબાઈલમાં બાળક શું કરે છે તે જાણવું જરૂરી છે
44%
બાળકોને મોબાઈલ સિવાયની પ્રવૃતિમાં વ્યસ્ત રાખવા જરૂરી
38%
મોબાઈલના ગેરઉપયોગ અંગે બાળકને જાણકારી આપવી જરૂરી
18%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે