pollપોલ
સ્કૂલ-બસમાં બેઠેલા બાળકનું માથું દીવાલ સાથે અથડાતાં મોત થયું, આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?
સ્કૂલ-બસો જાળીવાળી હોવી જોઈએ.
44%
બસ-ડ્રાઇવરો બેદરકાર થઈ ગયા છે.
18%
સ્કૂલ-બસમાં એક કેર ટેકર હોવો જોઈએ.
38%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે