pollપોલ
ગુજરાત જેવા ડ્રાય સ્ટેટમાં ઘેર ઘેર દારૂની ભઠ્ઠીઓ ધમધમે છે આ વિશે તમે શું કહેશો?
તંત્રની નિષ્ફળતાનું આ પરિણામ છે.
26%
લોકોમાં કાયદાનો ડર જ નથી રહ્યો.
13%
સત્તાની રહેમ નજરના કારણે જ દારૂની ભઠ્ઠીઓ ચાલે છે.
55%
સરકાર ઘણાં પ્રયત્નો કરે છે પરંતું પ્રજા ગાંઠતી નથી.
6%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે