pollપોલ
દેવી-દેવતાઓ વિશે થતી અભદ્ર ટિપ્પણી અંગે તમારું શું કહેવું છે?
પબ્લિસિટી મેળવવા આવું કરાય છે.
17%
કડક સજાના અભાવે આવું વારંવાર થાય છે.
43%
દરેક વ્યક્તિએ પ્રત્યેક ધર્મનું સન્માન કરવું જોઈએ.
40%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે