pollપોલ
વડોદરા-હાલોલ હાઇવે પર 3 મીટરના ખાડા વિશે તમારું શું કહેવું છે?
ચોમાસા પછી રસ્તાઓની આવી જ હાલત થાય છે.
12%
ચોમાસા પછી રસ્તાઓની આવી જ હાલત થાય છે.
5%
રોડ ટેક્સ ભરવા છતાં રસ્તાઓની આવી સ્થિતિ યોગ્ય ન કહેવાય.
83%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે