pollપોલ
સુરતની ચોર્યાસી સીટ પરથી ઝંખના પટેલની ટિકિટ કપાઈ, તમે શું વિચારો છો?
આનાથી ભાજપને નુકસાન થશે
69%
આનાથી ભાજપને કોઈ ફેર નહીં પડે
31%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે