pollપોલ
ઈરાનમાં હિજાબના વિરોધમાં પ્રદર્શન હિંસક બન્યું છે, એવામાં સરકારે શું કરવું જોઈએ?
સરકારે પ્રદર્શનકારીઓ સાથે વાત કરવી જોઈએ.
30%
મહિલાઓની માગ યોગ્ય છે, એને માની લેવી જોઈએ.
60%
પ્રદર્શનકારીઓ હિંસક બની ગયા છે, કડક પગલાં લેવાં જોઈએ.
10%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે