pollપોલ
બાળકોને કોરોના વેક્સિન લગાવાની તૈયારી થઈ રહી છે. તમારું શું માનવું છે?
મોડું કહેવાય, પહેલાં જ શરૂ કરવાની જરૂર હતી
20%
બાળકોની બાબતમાં સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવા જોઈએં
47%
બાળકોને ઘરે જઈને વેક્સિન આપી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ
33%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે