pollપોલ
એલન મસ્ક ટ્વિટરના CEO પરાગ અગ્રવાલને હટાવવાના છે, આ અંગે તમારું શું મંતવ્ય છે?
મસ્ક માલિક છે તેમની મરજી મુજબ ફેરફાર કરી શકે છે
82%
પેનલ્ટીના ડરથી તેવો આવું કોઈ પગલું નહીં ભરે
11%
જેક ડોર્સીને ફરીથી CEO બનાવવાનું યોગ્ય રહેશે
7%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે