pollપોલ
મોદી અને પુતિનની મુલાકાતને તમે કેવી રીતે જુઓ છો?
બંને દેશના સંબંધો મજબૂત કરવા પર ભાર મૂકાશે
70%
યુક્રેન સાથેનું યુદ્ધ રોકવા પર ભાર મૂકાશે
13%
યુદ્ધની ચર્ચા થવાની સંભાવના નથી
4%
ચીન-પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધો અંગે પણ ચર્ચા થઈ શકે
13%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે