pollપોલ
દિવાળી પછી 1 થી 5 ધોરણની શાળા શરુ કરવા માંગણી થઇ રહી છે, તમારું શું કહેવું છે?
હવે કોરોનાનો ભય નથી, શાળા શરુ કરવી જોઈએ
38%
તહેવારો પછી ત્રીજી લહેર આવી શકે, ઉતાવળ ના કરવી જોઈએ
23%
બાળકોની વેક્સિન આવ્યા પછી સ્કૂલ શરુ કરવી જોઈએ
39%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે