pollપોલ
યુક્રેનથી ભારતીયોને પરત લાવવાનું અભિયાન 'ઓપરેશન ગંગા' બાબતે તમે શું કહેશો?
સરકારે યોગ્ય સમયે ઓપરેશન ગંગા શરૂ કર્યું છે.
70%
સરકારે મોડું કર્યું, ઓપરેશન વહેલા શરૂ કરવું જોઈતું હતું.
19%
ઓપરેશન રાજકીય પ્રેરિત છે, પ્રચાર માટે ચલાવાયું છે.
11%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે