pollપોલ
એક જ સીરિંજથી 40 બાળકોને વેક્સિન આપવામાં આવી, આ વિશે તમે શું કહો છો...
ખૂબ બેદરકારી કહેવાય, દોષિતો સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
74%
વેક્સિન આપનાર વિદ્યાર્થીની યોગ્યતા તપાસવી જોઈએ.
7%
આવી ઘટનાઓના કારણે જ લોકો કોરોના વેક્સિન લેતા ડરે છે.
9%
સીરિંજ આપી હતી તો ગઈ કયા, તપાસ થવી જોઈએ.
10%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે