pollપોલ
દુનિયામાં કોરોના વધતો જાય છે, તમારું શું કહેવું છે?
ભારત સરકારે વધારે એલર્ટ રહેવું પડશે
45%
લોકોએ જ સમજીને તકેદારી રાખવી પડશે
21%
વિદેશી ફ્લાઈટ પર પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ
20%
વિદેશથી આવનારાના ટેસ્ટ ફરજિયાત થવા જોઈએ
14%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે