pollપોલ
મહારાષ્ટ્રમાં પોલીસના કડક વલણ બાદ MNSના ચીફ પોતાની વાત બેખૌફ રજૂ કરી રહ્યાં છે, આ અંગે તમારું શું માનવું છે?
પોલીસ રાજ ઠાકરેની ધરપકડ કરવાથી ડરી રહી છે
17%
નિવેદનથી રાજકીય રોટલા શેકવામાં આવી રહ્યાં છે
27%
રાજ ઠાકરેની ધરપકડથી મહારાષ્ટ્ર ભડકે બળી શકે છે
56%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે