pollપોલ
દિલ્હીના પ્રદૂષણને લઈને લોકડાઉનની યોજના બની રહી છે, તમારું શું માનવું છે?
લોકડાઉન સારો ઉપાય છે, એનાથી પ્રદૂષણ ઘટશે
11%
આ કાયમી ઉકેલ નથી, લોકો ક્યાં સુધી બહાર નહીં નીકળે
23%
લોકડાઉન નહીં, નક્કર પ્લાનિંગ કરવાથી સમસ્યા દૂર થશે
55%
તમામ લોકડાઉન ગરીબો માટે હોય છે, કંઈ ફેર નહી પડે
10%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે