pollપોલ
પીડિત પરિવારને મદદના નામે આપેલા ચેક બાઉન્સ નીકળ્યો, શું આપનાર પર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ?
હા, બિલકુલ થવી જોઈએ, આ પીડિતો સામે વિશ્વાસઘાત છે.
82%
ના, ક્યારેક આવી ભૂલો થઈ જાય છે.
1%
તેમણે પોતાની ભૂલ સુધારીને જલ્દી ચૂકવણી કરવી જોઈએ.
17%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે