pollપોલ
WHOએ કહ્યું, ભારતમાં કોરોનામાં 4.8 લાખ નહીં, 47 લાખ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો, આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?
WHOના આંકડા સાચા છે.
42%
ભારત સરકારના આંકડા સાચા છે.
20%
બન્નેથી વાસ્તવિક ચિત્ર તો અલગ છે.
38%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે