pollપોલ
RCB ફાફ ડુપ્લેસિસની ટીમનો નવો કેપ્ટન બની શકે છે. આ અંગે તમે શું વિચારો છો?
ડુપ્લેસિસ સારો કેપ્ટન છે
67%
ફાફના સ્થાને મેક્સવેલને કેપ્ટન બનાવાય
7%
કેપ્ટન કોઈપણ હોય RCB ટાઈટલ નહીં જીતી શકે
26%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે