pollપોલ
ગુજરાતમાં XE વેરિયન્ટની એન્ટ્રી થઈ છે, તમે શું માનો છો?
વેક્સિનેશન થઈ ગયું છે એટલે ડરવાની જરૂર નથી.
13%
વેક્સિનેશન થઈ ગયું છે છતાં સાવધાની તો રાખવી જ પડશે.
42%
હવે કોરોના સાથે જીવતાં શીખી જવું પડશે.
29%
અત્યારે કાંઈ કહી શકાય નહીં, થોડા દિવસો પછી ખબર પડે.
15%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે