pollપોલ
લઠ્ઠાકાંડમાં અનેક લોકોના મોત થયા, આ લઠ્ઠાકાંડ પાછળ તમે કોને જવાબદાર ગણો છો?
પોલીસ જવાબદાર છે.
40%
ગામલોકો જવાબદાર છે.
3%
સરકાર જવાબદાર છે.
19%
પિનારા ખુદ જવાબદાર છે.
37%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે