pollપોલ
શું કેરળના વધતા બ્રેકથ્રૂ કેસોથી દેશમાં કોરોના ફરીથી વધી શકે છે?
હા, આપણે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
83%
ના, હવે વધુ લોકોનું રસીકરણ થઈ ચૂક્યું છે.
2%
હા, કોરોનાના પ્રારંભિક કેસો કેરળમાં મળ્યા હતા.
5%
ના, હવે કોરોનાની કોઈ નવી લહેર નહીં આવે.
10%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે