pollપોલ
વારંવાર લાગતી આવી આગ માટે તમે કોને જવાબદાર ગણો છો?
સરકારે ફાયર સેફટી અંગે પૂરતું ધ્યાન આપવું જોઈએ
25%
ફેકટરીના માલિકો જ ફાયર NOC લેવામાં ઉદાસીન છે
24%
કોઈપણ પ્રકારનું ચેકીંગ કર્યા વગર જ ફાયર NOC આપી દેવાય
51%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે