pollપોલ
શું ભારતે પોતાનું રિઝર્વ ઓઈલ માર્કેટમાં લાવવું જોઈએ?
હા, તેનાથી પેટ્રોલ-ડીઝલ સસ્તાં થઈ શકે છે
23%
ના, રિઝર્વનો ઉપયોગ માત્ર ઈમરજન્સી સમયે જ કરવો જોઈએ
31%
હા, કિંમત પર અંકુશ લગાડવાની જરૂર છે
16%
સરકારે નિર્ણય આગામી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કર્યો છે
30%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે