pollપોલ
નાસા આર્ટેમિસ મિશન દ્વારા માણસને ચંદ્ર પર મોકલશે, આ બાબતે તમે શું કહેશો?
અંતરીક્ષમાં અમેરિકાનો દબદબો બની રહેશે.
28%
માણસ ટૂંક સમયમાં જ ચંદ્ર પર વસાહત બનાવશે.
21%
ભારતે પણ આવા મિશન પર કામ કરવું જોઈએ.
51%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે