2 મેડલ જીતીને ખુશી મનાવવાના ટ્વીટ પર સહેવાગે કહ્યું, ઇંગ્લેન્ડ હજુ સુધી WC કેમ...
સેહવાગે બ્રિટિશ પત્રકારની બોલતી કરી બંધ, ઓલિમ્પિક મેડલ...
 
Advertisement