સુનીલ નારાયણનું નામ મહાન બેટ્સમેન સુનીલ ગાવસ્કરના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યુ...
IPL: 3.55 કરોડમાં વેચાયો હતો આ ખેલાડી, આજે પણ રહે છે બે રૂમના...
 
Advertisement