ભારતના 316 રનમાં આઉટ, ન્યૂઝીલેન્ડ બીજા દિવસના અંતે 128/7, ભારત હજુ 188 રન આગળ
IND V NZ : ભુવનેશ્વરની 5 વિકેટ, ન્યૂઝીલેન્ડ હજુ 188 રન પાછળ
 
Advertisement