મિની આઈપીએલ સપ્ટેમ્બરમાં અમેરિકામાં રમાઈ શકે છે, જેમાં આઠ ટીમો ભાગ લેશે
ચેમ્પિયન્સ લીગના સ્થાને રમાશે મિની IPL, યૂએસમાં રમાઈ શકે...
 
Advertisement