ગિફ્ટમાં વિરાટે આ પ્લેયર્સને એક-એક હેડફોન આપ્યા હતા. જેના ઉપર તેમના નામ...
વિરાટ કોહલીએ 3 યુવા પ્લેયર્સને કરી દીધા ખુશ, આપી સ્પેશ્યલ...
 
Advertisement