Best of City

ખાઉધરા ગલી

નામ જ બધુ કહી દે છે, જઠરાગ્નિને શાંત કરવાનું સુરતના ઉત્તમ સ્થળ પૈકીનું એક સ્થળ, ખાઉધરા ગલી, સુરતના ભાગળથી સ્ટેશન તરફ જવાના રસ્તે રુવાળા ટેકરા પર સાજે 4 વાગે એટલે જાણે મેળો ભરાય, અને આ મેળો રાત્રે 12 વાગે સમેટાય. મૂળ સુરતી લારી કલ્ચરના અહીં દર્શન થાય છે, પાઉભાજીથી માંડીને નોનવેજ સુધીની તમામ ખાણીપીણી અહીં તમને ગરમા ગરમ મળી રહે. અહીંના સુરતી પધ્ધતિથી બનતા ઢોસા ખાસા પ્રચલિત છે.

Address: રુવાળા ટેકરા,ભાગળ, સુરત

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
7 + 6

 
Advertisement

RECOMMENDED