Best of City

પુરોહિત થાળી

ઔધોગિક શહેર સુરતની મુલાકાત લેનાર સુરત બહારથી આવેલા લગભગ દરેક વ્યક્તીએ પુરોહિત થાળીનું પાટીયું વાચ્યું હશે, અને પુરોહિતની ગુજરાતી થાળીનો આનંદ પણ ઉઠાવ્યો જ હશે એવું ચોક્કસ જ કહી શકાય. સુરત રેલ્વે સ્ટેશનની બરાબર સામે જ આવેલા પુરોહિત થાળીની વિશેષતા એ છે કે, અહીં 365 દિવસ પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ ગુજરાતી થાળી મળે છે. અને તેથી જ ગુજરાત બહારના લોકો માટે ગુજરાતી થાળીનો રસ આરોગવાનું આ માનીતુ સ્થળ છે.

Address: સુરત રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, સુરત

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
2 + 5

 
Advertisement

RECOMMENDED